Aanleg

De tuinaanleg, in grote lijnen, komt op het volgende neer:

  • het verwijderen en op een milieubewuste wijze verwerken van de oude tuinmaterialen.
  • opschonen van de tuin, waarbij eventuele waardevolle beplanting wordt bewaard voor hergebruik.
  • verrichten van uitzetwerkzaamheden en het aanbrengen van zand en grond.
  • ingraven van eventuele elektriciteitskabels en/of beregeningsleidingen.
  • het leggen van de bestrating en het metselen van traptreden en/of muurtjes.
  • uitvoeren van bouwkundige werkzaamheden (pergola’s, tuinafscheidingen, vijvers, vlonders, beschoeiingen en tuinhuisjes) en het aansluiten van de verlichting
  • aanbrengen van beplanting, bemesting en (eventueel) het gazon.

Omdat wij staan voor onze producten, verlenen wij nazorg. Hieronder verstaan wij het oplossen van onverhoopte mankementen, die kort na de aanleg zijn ontstaan, bijvoorbeeld het vervangen van niet-aangeslagen beplanting.

Neem contact met ons op voor meer informatie of een afspraak.